• Projectmanagement

  Transformatie Havenkwartier Assen

  Bureau PAU verzorgt de projectleiding voor de transformatie van het verouderde bedrijventerrein Havenkwartier in Assen naar een gebied voor wonen, werken en recreëren.

 • Projectmanagement

  Verstedelijking in de regio Groningen-Assen

  Momenteel is er een tekort aan woningen. Hiertoe heeft de gemeente Groningen in 2019 afspraken gemaakt met het Rijk in de Woondeal. De uitwerking van deze Woondeal vindt plaats op de schaal van de Regio Groningen-Assen omdat de effecten van het tekort aan woningen, en het ontwikkelen van nieuwbouw doorwerkt in de gehele regio. Bureau PAU begeleidt …

 • Subsidies

  Kennisplatform Wonen Drenthe

  Het doel van dit kennisplatform is om antwoorden te genereren op vraagstukken vanuit de woningmarkt en om vraaggerichte woonoplossingen te identificeren door middel van data research.

 • Projectmanagement

  Meester-gezel traject

  De Provincie Groningen is in 2022 gestart met een uniek meester-gezel traject gericht op kennis(overdracht) en ‘lerenderwijs’ werken. Bureau Pau helpt bij de uitvoering.