Krimp

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

Krimp, of beter ‘bevolkingsdaling’. Een populair onderwerp voor symposia, congressen en studiebijeenkomsten, maar als beleidsfenomeen nog steeds in de kinderschoenen. Krimp is nu wel goed geanalyseerd, maar nog niet rijk voorzien van beleidsantwoorden en uitvoeringsstrategieën.

Bureau PAU houdt zich al vanaf 2008 bezig met bevolkingsdaling in verschillende rollen (onderzoek, ontwerp en organisatie) en op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, landelijk, Europees).

Concrete werkzaamheden:

 • Gronings Gereedschap (2014 -15), meer info
 • Kapitalisatie krimp projecten voor het INTERREG secretariaat van Interreg IVC (2012 tot 2015);
 • Kapitalisatie van krimp projecten voor het INTERREG secretariaat van Central Europe (2013 tot 2014);
 • Krimp en regionale samenwerking, voor het Ministerie van WWI (2012);
 • Projectleider van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) in opdracht van de 3 noordelijke provincies, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.(2012);
 • Onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de oorzaken achter gemeentelijke verschillen in bevolkingsdynamiek en opstellen van het Groeidocument Krimp (in 2010);
 • Beleidsaanpak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de kennis en ervaringen in de aanpak van krimp in drie regio’s in Europa (in 2010);
 • Opstellen van “groeidocument krimp” en onderzoek naar de stedelijke vernieuwingsopgaven voor de provincie Groningen (2007 tot 2009);
 • Projectleiderschap van het Interreg project DC NOISE (Demographic change: New Opportunities In Shrinking Europe);
 • Concrete oplossingen voor voorzieningen in kleine dorpen in het Onderwijsteam;
 • Ontwerplab krimp Dongeradeel in opdracht van de Bond van Nederlandse Architecten