Procedures

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

Om ruimtelijke plannen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, zijn vaak planologische aanpassingen nodig. Bureau PAU kan door haar ruime ervaring met planologische procedures uitstijgen boven het niveau van het proces zelf. Daardoor zien we kansen “buiten gebaande paden” Bureau PAU treedt meestal op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever bij grote en complexe projecten met relatief veel planologische procedures. Wij zoeken voor elke situatie de juiste mix van flexibiliteit en zekerheid, vooral als er belangen van omwonenden in het geding zijn.

Vanuit onze coördinerende positie en met het einddoel voor ogen, sturen wij partijen zo aan, dat alle procedures vlot verlopen en onderling goed afgestemd zijn. De aansturing bestaat bijvoorbeeld uit het bepalen van de juiste aanpak, extra expertise organiseren, opstellen van planningen, bestuurlijk draagvlak creëren of omgevingscommunicatie verzorgen.