Visievorming

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

“Geen visie zonder voeten, geen uitvoering zonder horizon”. Voor Bureau PAU is dit de essentie van visieontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat zelfs de meest inspirerende visies een realiteitsgehalte moeten bevatten.

Bureau PAU schrijft, adviseert of begeleidt partners in een (soms taai) totstandkomingsproces De werkzaamheden van Bureau PAU zijn heel specifiek gericht op het doel dat een visie heeft, bijvoorbeeld inspireren, nieuwe ontwikkelingen stimuleren, stroomlijnen van ad hoc beleid, een uitvoeringskader bieden of een financieringskader bieden.

Bureau PAU heeft ervaring met:

  • Structuurvisies volgens de Wro (bijvoorbeeld voor gemeente Emmen);
  • Toekomstvisies voor regio’s, provincies en gemeenten (bijvoorbeeld voor Assen aan de Aa);
  • Gebiedsvisies en masterplannen voor specifieke gebiedsontwikkelingen (bijvoorbeeld voor de Groene Compagnie bij Hoogezand);
  • Sectorale visies zoals ruimtelijke, economische, toeristische, infrastructurele visies (bijvoorbeeld voor zones in de Blauwestad).