Gebiedsontwikkeling

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

“Gebiedsontwikkeling” heeft in de afgelopen decennia een andere betekenis gekregen. Voorheen waren het vooral overheden die grootschalige projecten initieerden zoals Blauwestad en Meerstad om meer sociaal-economische dynamiek te genereren. Ontwikkelstrategieën met “rood-voor-groen” kansen maken nu plaats voor gebiedsontwikkelingsplannen die inspelen op de crisis en krimp; er zijn kleinere en gerichte (bottom-up) initiatieven ontstaan.

Bureau PAU heeft door de tijd heen aan alle vormen van gebiedsontwikkeling bijgedragen. Nog steeds brengen wij publieke, private en particuliere belangen op één lijn, organiseren wij idee-vorming en draagvlak, ondersteunen wij bij het opzetten van nieuwe organisatiestructuren en adviseren we over de uitvoeringsfase. Onze werkwijze kenmerkt zich door efficiëntie, no-nonsense en transparantie en heeft bewezen robuust toepasbaar te zijn door de jaren heen!