Bureau

Ruimtelijke ordening is en blijft een belangrijke kerntaak van de overheid, maar de inrichting van de ruimte is geen exclusieve overheidsaangelegenheid.
Bureau PAU (Plan Advies Uitvoering) organiseert en adviseert in opdracht van overheden en publiekprivate samenwerkingsverbanden over concrete inrichting- en ontwikkelingsvraagstukken.

Bureau PAU beslaat het hele veld van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Wij werken aan ideevorming en conceptontwikkeling, maar ook aan operationalisatie en uitvoering. Wij kunnen denken op landelijke schaal, maar voelen ons ook thuis op de concrete, lokale schaal. Daarbij hebben wij steeds oog voor de specifieke context: in krimpsituaties zullen bijvoorbeeld andere antwoorden en strategieën nodig zijn dan bij groei.

In onze werkwijze hebben wij ‘pioniersgeest, maatwerk en vasthoudendheid’ hoog in het vaandel. Pioniersgeest en maatwerk, omdat wij in alle opgaven zoeken naar specifieke oplossingen. Wij gaan er van uit dat het antwoord op de vraag niet al eens elders of in een andere situatie is gegeven. Vasthoudendheid omdat gebiedsontwikkeling een zaak van lange adem is. Het heen-en-weer gaan tussen visie en uitvoeringsmogelijkheden is soms taai, maar essentieel: geen visie zonder voeten, geen uitvoering zonder horizon.

Iedere vraag is uniek, iedere opdracht vraagt een eigen aanpak. Graag helpen wij onze opdrachtgevers om de goede vragen te formuleren en zo efficiënt mogelijk te werken. Bij zo’n aanpak hoort transparantie en openheid maar ook no-nonsense en directheid. Daarmee hebben wij bewezen uitstekende resultaten te kunnen behalen. Maar ’the proof of the pudding is in the eating’, dus oordeel zelf aan de hand van onze website of uiteraard geheel vrijblijvend via rechtstreeks contact.

 • Jan Kleine

  Directeur/Senior Projectmanager

  Mijn uitdaging ligt in het ontrafelen en stroomlijnen van complexe projecten. Ik streef ernaar partijen als een team om tafel te krijgen. Daarnaast mag ik ook graag in ons eigen team brainstormen over de lopende projecten en opdrachten.
 • Marieke Harkink

  Adviseur/projectmanager

  Vanuit een helicopterview zaken nader onder de loep nemen, daar word ik blij van. In ben actief in projectmanagement, advies en onderzoek in gebiedsontwikkeling. Juist deze afwisseling maakt het werk voor mij interessant.

 • Maarten de Vries

  Adviseur/projectmanager

  Mijn specialiteit is projectmanagement! Juist in complexe en hectische fases van projecten weet ik prioriteiten te stellen en kalmte te bewaren. Ik weet projecten soepel door alle procedures te loodsen dankzij bijna 15 jaar ervaring.

 • Roos Galjaard

  Adviseur/projectleider

  Sinds 2007 werk ik bij Bureau PAU als adviseur, projectleider en onderzoeker. Ik houd mij vooral bezig met Europese subsidies en projecten (aanvragen, uitvoeren en evalueren) en met gebiedsontwikkeling in relatie tot klimaatopgaven in Noord-Nederland.

 • Gaby Gabay

  Office manager

  Ze noemen mij de spin in het web bij Bureau PAU, maar eigenlijk ben ik de duizendpoot;-).  Voor vragen mbt agenda’s, facturen, administratie, projecten etcetera: neem contact met mij op!

 • Hedwig de Boer

  Adviseur/projectleider

  Ik werk graag aan een omgeving waar mensen graag komen, zich prettig voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit kan zijn vanuit de inhoud of de stenen, maar het liefst werk ik aan plannen waarin beide elkaar versterken.

Bureau PAU ondersteunt het project Shelter in the Shade in Swaziland. Dit project helpt kinderen in Swaziland een beter bestaan op te bouwen.

Swaziland is een klein koninkrijk in Zuidelijk Afrika, waar 1 op de 4 volwassenen met HIV leeft en het aantal aidswezen wordt geschat op 44.000 (op een bevolking van 1.4 miljoen). In Mvjutini, een gehucht in Ezulwini, probeert Shelter in the Shade samen met de bewoners van de community te helpen bij het ondersteunen van kinderen die door Aids hun ouders zijn verloren of zeer kwetsbaar zijn door armoede.
De initiatiefnemers hebben een stuk land van de chief van Ezulwini toegewezen gekregen om een steunpunt (carepoint) te verwezenlijken. Shelter in the Shade is een dagopvang waar kinderen hun jongere broertjes en zusjes met een gerust hart kunnen achterlaten om zelf naar school te kunnen gaan. Op dit moment gaan rond de 80 kinderen naar school en krijgen daar een maaltijd. De jongere kinderen zijn op de dagopvang. Elke dag komen vrijwilligers (uit het dorp) naar het carepoint om eten te maken voor de kleine kinderen en wordt er onderwezen door een pre-school teacher.
Voor meer info zie: http://www.shelterintheshade.nl/het%20project.php