Projectmanagement

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

Bureau PAU heeft ruime ervaring met projectmanagement van uitdagende ruimtelijke vraagstukken. Een proces aansturen en ondersteunen is voor ons een middel om een ruimtelijke ontwikkeling te realiseren, geen doel op zich. Bij participatieprocessen is de gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid van de partners van belang, en maakt het proces onderdeel uit van het eindresultaat. Projectmanagement kan zo complex zijn als de ruimtelijke opgave zelf. De ervaring heeft ons geleerd dat het de kunst is om alle relevante aspecten tegelijk en in samenhang te bekijken, zoals:

  • ontwerpen (het idee krijgt vorm)
  • rekenen (haalbaarheid)
  • financiering (exploitatie)
  • het planologisch juridisch instrumentarium
  • grondverwerving en grondzeggenschap
  • interne en externe communicatie, omgevingscommunicatie
  • organisatie.

Door buiten de bestaande kaders te denken en te variëren met de onderlinge verhoudingen, kan Bureau PAU in een aantal iteratieve rondes ook in complexe situaties tot een goed eindresultaat komen. Vooruitkijken, scenario’s ontwikkelen en fasering zijn belangrijke aspecten in projectmanagement.