Subsidies

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

Met meer dan 15 jaar ervaring en een relevant (Europees) netwerk kan Bureau PAU organisaties uitstekend ondersteunen bij de subsidieaanvraag en de uitvoering van projecten, van lokale tot Europese schaal.

In Noord-Nederlandse context heeft Bureau PAU zich succesvol getoond met subsidieaanvragen bij LEADER, EFRO, MIRT, Waddenfonds en Regio Groningen-Assen.

In Europees verband heeft Bureau PAU ervaring met grensoverschrijdende samenwerking (Interreg A), transnationale samenwerking (Interreg B) en interregionale samenwerking (Interreg Europe) en H2020 projectaanvragen.

Bureau PAU richt zich op het complete spectrum van oriëntatie tot en met verantwoording.

Wij kunnen voor u:

  • een scan maken van potentiële subsidiebronnen voor (Nederlandse) ruimtelijke projecten;
  • een eerste idee helpen uitwerken tot een succesvol projectidee;
  • helpen zoeken naar de juiste partners;
  • een volledige subsidieaanvraag verzorgen, inclusief de financiële paragraaf en het communicatieplan.
  • projectmanagement op hoog niveau verzorgen (voor lead partners en partners); internationale bijeenkomsten organiseren en voorzitten, zowel in de voorbereidende als de uitvoerende fase;
  • resultaten presenteren tijdens relevante bijeenkomsten (zoals bijv. Annual Conferences of een thematische studiedag);
  • de (eind)verantwoording verzorgen op inhoudelijk en financieel vlak.

En omdat betrokkenheid en enthousiasme van groot belang is voor het succes van samenwerkingsprojecten, investeert Bureau PAU altijd in het motiveren en inspireren van alle projectpartners en stakeholders!