Onderzoek

Onze specialiteiten

Comments (0) / 1 januari 2017

‘Meten is weten, gissen is missen’. Bureau PAU werkt graag met een gedegen basis. Analyse is in elke fase van het planproces van belang om greep te krijgen op de aard van de opgave, de kansen en de bedreigingen en de effecten van maatregelen.

Onze ervaring strekt zich uit van haalbaarheidsonderzoeken, beleidsanalyses, thematische studies, toekomstverkenningen tot evaluaties. We werken regelmatig samen met wetenschappelijke instituten en onderzoeksbureaus. Zo heeft Bureau PAU in de loop der jaren een professioneel netwerk opgebouwd, waarmee we complexe, multidisciplinaire opgaven van verschillende aard en omvang tegemoet kunnen treden.

We werken onder andere samen met bureau Louter, Invraplus, Estheticon, DeZwarteHond, Noordpeil, RuG en NWP.