Client: Provincie Groningen

 

Bureau PAU verzorgde samen met Enno Zuidema Stedebouw de projectleiding van het Gronings Gereedschap voor de particuliere woningvoorraad in Groningse krimpsregio’s. Nieuwe aanpakken zijn hard nodig, want het aantal leegstaande woningen en “rotte kiezen” blijft toenemen. Het experimentenjaar heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de omvang van het probleem en de manier waarop je het zou kunnen aanpakken – en op welk moment. Concreet resultaat is het Gronings Gereedschap zelf, dat breed inzetbaar is, passend voor financieel gedifferentieerde opgaves.

Daarop volgend is de uitvoering: hoe krijgen we de experimenten uit 2014 gerealiseerd? Welke blokkades worden ervaren, hoe kunnen deze doorbroken worden? Kennisoverdracht en het delen van ervaringen spelen opnieuw een belangrijke rol. Daarbij voegt zich een nieuwe lichting projecten, uit nieuwe gemeenten, met nieuwe uitdagingen. De experimenten laten zien dat samenwerking loont tussen bewoners, de experts, de experimenthouders en de bestuurders die durfden los te laten.

Zie ook www.groningsgereedschap.nl