Client: Omgevingsdienst Groningen

In 2015 is het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) namens de NAM gestart met de grootschalige hersteloperatie van aardbevingsschade en het preventief bouwkundig versterken in de provincie Groningen. Minister Kamp streeft naar het herstel van 3.000 woningen per jaar. Om deze grote opgave vlot te laten verlopen, heeft de Omgevingsdienst Groningen opdracht gekregen gemeenten te helpen o.a. bij Wabo vergunningen: ze moeten zorgvuldige verleend worden maar mogen geen onnodig vertraging veroorzaken door lange proceduretijden.

Bureau PAU ondersteunde de Omgevingsdienst Groningen bij het opstellen van een uitvoeringskader voor vergunningverlening bij aardbevingsschade. We zorgden voor een consistente inhoud van het uitvoeringskader en organiseren de eindproductie. De opdracht is gericht op de “drieslag aardbevingen”: schadeherstel, preventief versterken en waardevermeerdering.

Bureau PAU voegde hier eigen kennis en ervaring aan toe, bijvoorbeeld t.a.v. krimp-sloop en particuliere woningverbetering. We hebben de opdracht vanuit een zo breed mogelijk perspectief benaderd.