Client: Regio Groningen-Assen

Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied uit. Een laagveengordel, een bron van biodiversiteit en verwondering. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn ‘groene en blauwe doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren. Andere functies zoals wonen, recreëren en energie moeten hier waar mogelijk worden ingepast. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor Groeningen.

Bureau PAU is gevraagd om een Uitvoeringsprogramma Groeningen op te stellen. Hiertoe zijn eerst project ideeën opgehaald en gesprekken gevoerd met partners uit het al bestaande netwerk Groeningen. Het Uitvoeringsprogramma Groeningen is op 12 maart 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Inmiddels zijn er negen ambassadeursprojecten benoemd welke in uitvoering zijn of waar de komende tijd nog co-financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog andere projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht.

Vanaf april 2021 ondersteunt Bureau PAU de Regio Groningen-Assen ook bij de uitvoering van het programma.

Juni 2020 – heden

 

Zie: www.groeningen.nu