Client: Gem. Midden-Groningen

Voor de gemeente Midden Groningen is de aanpak en herstructurering van de wijk Hoogezand-Noord een belangrijke opgave. Het proces van deze langjarige operatie is opgestart in 2020; er wordt een plan gemaakt voor herontwikkeling en wijkvernieuwing.

Doel van de herstructurering is drieledig:

  • Verbeteren woon- en leefomgevingskwaliteit door herstructurering en verduurzaming van woningen in Noorderpark inclusief aanpak van openbare ruimte en groen (samen met een aanpak gericht op verbeteren van de sociaaleconomische positie van de bewoners van Noorderpark);
  • Aantrekkelijk maken van de entree van Hoogezand vanaf de A7 en de Kerkstraat;
  • Een geleidelijke transformatie van de verouderde bedrijvenzone langs het Winschoterdiep naar een aantrekkelijke mix van wonen, werken en recreĆ«ren;

Bureau PAU verzorgt het projectmanagement namens de gemeente Midden-Groningen. We werken samen met Estheticon voor planeconomie en De Zwarte Hond voor stedenbouwkundige expertise.

Looptijd 2020-heden