Client: Gemeente Groningen

In 2008 sloot de Suikerfabriek van Groningen voorgoed haar deuren. Twee jaar later besloot de gemeente Groningen het terrein van ca. 120 hectare aan te kopen. In de Omgevingsvisie the Next City geeft de Gemeente prioriteit aan de ontwikkeling van het Suikerfabriek terrein tot een nieuw en compleet stadsdeel, waarbij verbinding, ruimtelijke kwaliteit, leefklimaat en duurzaamheid (energieneutraal, aardgasloos en klimaatbestendig) voorop staan. Met name de behoefte aan nieuwe woningen is erg groot. De visie moet zo snel mogelijk omgezet worden in een uit te voeren plan.

Jan Kleine voert het projectmanagement van het gehele Suikerfabriek terrein en Maarten de Vries is projectleider van het eerste deelgebied. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere planontwikkeling. Vanuit de planologische strategie werken we enerzijds aan een Structuurvisie (inclusief MER) voor het hele gebied en anderzijds aan de stedenbouwkundige en technische uitwerking van het eerste deelgebied (inclusief bestemmingsplan en MER).

Looptijd: 2017 – heden
Zie voor actuele stand van zaken: www.desuikerzijde.nl