• Gebiedsontwikkeling

  Vlekkenplan Groningen Airport Eelde

  Bureau PAU heeft samen met van Ringen Architecten en InVraplus BV een vlekkenplan opgesteld in opdracht van Groningen Airport Eelde.

 • Projectmanagement

  Binnenstad Coevorden

  De Zwarte Hond en Bureau PAU hebben samen gewerkt aan het opstellen van een ruimtelijke visie voor de herinrichting van Markt, Haven en Citadelpunt in de stad.

 • Gebiedsontwikkeling

  Dorpsvernieuwing Ten Boer, Ten Post en Woltersum

  Bureau PAU is door Specht Architecten gevraagd om analyses te doen en de uitvoerbaarheid van de dorpsvernieuwingsplannen te toetsen.

 • Visievorming

  Samenwerking BOCE gemeenten

  Bureau PAU adviseert bij de evaluatie van de samenwerking en de eventuele meerwaarde van een gezamenlijke omgevingsvisie van de drie betrokken gemeenteraden.