• Gebiedsontwikkeling

  Dorpsvernieuwing Ten Boer, Ten Post en Woltersum

  De dorpen Ten Boer, Ten Post en Woltersum liggen in het gebied van de gaswinning en hebben te maken met de gevolgen daarvan. Veel gebouwen moeten de komende jaren worden versterkt of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierdoor ontstaat

 • Visievorming

  Samenwerking BOCE gemeenten

  In 2018 hebben de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) ingestemd met de regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe. Hierin zijn vier thema’s opgenomen waarop wordt samengewerkt, namelijk Bereikbaarheid, Leefbaarheid,

 • Gebiedsontwikkeling

  Woon-zorg-welzijn Ternaard

  Eind 2018 is de Spiker, een instelling voor intramurale zorg in Ternaard, definitief gesloten. Naast het bieden van zorg had het gebouw ook een ontmoetingsfunctie. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat mensen langer gezond thuis

 • EU Funding

  CHERISH project

  CHERISH project (Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing communities in Europe) is funded by the Interreg Europe programme.he main objective of CHERISH is to improve regional development