• Gebiedsontwikkeling

  Vlekkenplan Groningen Airport Eelde

  Bureau PAU heeft samen met van Ringen Architecten en InVraplus BV een vlekkenplan opgesteld in opdracht van Groningen Airport Eelde. Dit Vlekkenplan biedt een leidraad voor ontwikkelingen op het luchthaventerrein voor de komende 10 tot 20

 • Projectmanagement

  Binnenstad Coevorden

  Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt Coevorden Sinds 1999 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de binnenstad van Coevorden. Eind 2017 is de toekomstvisie voor de binnenstad vastgesteld. Op basis hiervan hebben de gemeente Coevorden en

 • Gebiedsontwikkeling

  Dorpsvernieuwing Ten Boer, Ten Post en Woltersum

  De dorpen Ten Boer, Ten Post en Woltersum liggen in het gebied van de gaswinning en hebben te maken met de gevolgen daarvan. Veel gebouwen moeten de komende jaren worden versterkt of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierdoor ontstaat

 • Visievorming

  Samenwerking BOCE gemeenten

  In 2018 hebben de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) ingestemd met de regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe. Hierin zijn vier thema’s opgenomen waarop wordt samengewerkt, namelijk Bereikbaarheid, Leefbaarheid,