Onze specialiteiten

EU funding

18 oktober 2017

Bureau PAU has more than 15 years of experience in EU funding activities. We prepare, manage and advise in all stages of EU projects, research or evaluation. Let us help you to:...

Read more

Onze specialiteiten

Projectmanagement

1 januari 2017

Bureau PAU heeft ruime ervaring met projectmanagement van uitdagende ruimtelijke vraagstukken. Een proces aansturen en ondersteunen is voor ons een middel om een ruimtelijke...

Read more

Onze specialiteiten

Gebiedsontwikkeling

1 januari 2017

“Gebiedsontwikkeling” heeft in de afgelopen decennia een andere betekenis gekregen. Voorheen waren het vooral overheden die grootschalige projecten initieerden zoals...

Read more

Onze specialiteiten

Visievorming

1 januari 2017

“Geen visie zonder voeten, geen uitvoering zonder horizon”. Voor Bureau PAU is dit de essentie van visieontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat zelfs de meest inspirerende...

Read more

Onze specialiteiten

Procedures

1 januari 2017

Om ruimtelijke plannen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, zijn vaak planologische aanpassingen nodig. Bureau PAU kan door haar ruime ervaring met planologische procedures...

Read more

Onze specialiteiten

Krimp

1 januari 2017

Krimp, of beter ‘bevolkingsdaling’. Een populair onderwerp voor symposia, congressen en studiebijeenkomsten, maar als beleidsfenomeen nog steeds in de kinderschoenen. Krimp is...

Read more

Onze specialiteiten

Subsidies

1 januari 2017

Met meer dan 15 jaar ervaring en een relevant (Europees) netwerk kan Bureau PAU organisaties uitstekend ondersteunen bij de subsidieaanvraag en de uitvoering van projecten, van...

Read more

Onze specialiteiten

Onderzoek

1 januari 2017

‘Meten is weten, gissen is missen’. Bureau PAU werkt graag met een gedegen basis. Analyse is in elke fase van het planproces van belang om greep te krijgen op de aard van...

Read more