Client: BCN-Drachten, De Zwarte Hond, BAM Utiliteitsbouw en BMC

In krimpgebieden neemt het aantal basisscholen snel af. Het OnderwijsTeam (OT) biedt toekomstperspectief bij samenwerkingsprocessen rond basisonderwijs. In het OT bundelen de ketenpartners BCN-Drachten, De Zwarte Hond, Bureau PAU, BAM Utiliteitsbouw en BMC hun expertise.

De meerwaarde van de integrale OT aanpak bestaat uit:

  • Maatwerk: in elke situatie zijn de organisatorische, financiële en fysieke en demografische context anders. Het OT start altijd met het in beeld brengen van de unieke situatie.
  • Concreet met maquette: schuiven met gebouwen op een maquette voorziet in de behoefte van bestuurders, ouders en docenten om hun wensen te toetsen en concreet te maken. Vrijkomende bebouwing of plekken krijgen zo ook automatisch aandacht.
  • Tijd nemen voor draagvlak: elke partij heeft eigen belangen en deze veranderen vaak gedurende het proces. Het proces van onderzoeken, afwegen en overleg geeft alle partijen de tijd die ze nodig hebben om van rationele opties tot een gedragen inzet voor samenwerking te komen.
  • Verrassing: de werkwijze van het OT genereert vaak ook onverwachte nieuwe mogelijkheden. De integrale aanpak, de actieve en concrete workshops, de verhelderende scenario’s met overzichtelijke consequenties en veel oog voor (veranderende) belangen van betrokkenen dragen hier aan bij.

Het OT positioneert mono- en multifunctionele gebouwen in een centrale en decentrale context. Voor elk scenario werkt het OT de ruimtelijke context, onderwijs, organisatie, huisvesting (gebouwenscan, massastudie, inpasbaarheid op locatie) en financiën (Levenscyclus kostenanalyse) uit. Zo kunnen de betrokken samen de consequenties van hun toekomstige keuzes bespreken en een goede afweging maken. Dit levert efficiënte oplossingen op die technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. Ook in de fase van financiering, bouw en beheer kan het OT adviseren of uitvoeren.

Download hier de brochure: 2013-ot-meerwaarde