Client: Provincie Groningen

De gemeente De Marne en de provincie Groningen hebben samen geïnvesteerd in de leefbaarheid, werkgelegenheid en duurzaamheid van de weidse kustregio aan het Lauwersmeer en Waddenzee. Er lagen veel ideeën en plannen voor het gebied, en voor uitvoering ervan ten tijde van krimp en economische crisis was de noodzaak om prioriteiten te stellen groter geworden.

Bureau PAU heeft daarom een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor gemeente De Marne. Kernwoorden zijn concreet, realistisch en resultaatgericht. Bureau PAU heeft onderzocht hoe bestaande technische, financiële en juridische belemmeringen opgelost konden worden. De aanpak gaf vorm aan gezamenlijke verantwoordelijkheid. De investeringen in de eigen omgeving zijn daarbij centraal gesteld.

In het Actieprogramma Leefbaarheid, Werk en Energie (eerste fase) staat wat er nodig is om de verschillende opgaven te realiseren en hoe dit tot uitvoering kan komen.

Download het rapport hier: 2013-actieprogramma_wle_de_marne