Client: Gemeente Delfzijl

Het centrum van Delfzijl is het visitekaartje van de stad. Daarom investeert de gemeente in een aantrekkelijk historisch centrum, de ontwikkeling van de haven en een goede relatie tussen stad en zee.

Om de investeringsopgaven voor het centrum van Delfzijl daadwerkelijk uit te kunnen voeren zijn naast de gemeentelijke inzet, extra financiƫle middelen aangevraagd uit Waddenfonds (WF), het Ruimtelijk Economisch Programma ZZL (REP) en de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden (RLK).

Bureau PAU verzorgde de REP en Waddenfondsaanvraag met bijbehorend projectplan. Dit leverde twee concrete, wervende en integrale projectplannen op, afgestemd op de Versnellingsagenda in Delfzijl.