Client: Gemeente Veendam

Bij Veendam ligt op 1600 meter diepte een zoutlaag met zeer zuiver magnesiumchloride: uniek op wereldschaal en uitermate geschikt voor diverse kuurtoepassingen. De gemeente Veendam verkent de mogelijkheden om een kuuroord te ontwikkelen, gekoppeld aan Healthy Ageing en welness.

Bureau PAU heeft hiervoor de marktkansen verkend. De technische haalbaarheid en andere aspecten van het aanbod waren al onderzocht. Bureau PAU heeft de investeringsbereidheid onderzocht van marktpartijen bij de ontwikkeling van een zoutmeer bij Veendam en advies gegeven over het marktconcept en de condities waaronder investeringen het beste kunnen plaatsvinden. Conclusies waren oa. dat de invalshoek van het kuren voorop zou moeten staan, dat de realisatie geen groeimodel kan zijn maar dat het complex “in een keer goed” ontwikkeld moet worden, dat voldoende kwaliteit de aantrekkingskracht kan leveren die nodig is voor de landelijk nog onbekende “kuurregio Veendam”.

Voor het verder zoeken naar geïnteresseerde marktpartijen zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en mogelijke investeerders, en heeft PAU een bidbook en een brochure geproduceerd. De brochure is ook in het Engels vertaald en verspreid op een conferentie over kuren in Duitsland.