Client: Gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle

De gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle hebben gezamenlijk bestemmingsplannen voor het buitengebied van het Nationaal Landschap IJsseldelta opgesteld. Het gebied bestaat uit drie verschillende landschappen: de rechtlijnige polder Mastenbroek, het weidse Kampereiland met buitenpolders en het kronkelige rivierenlandschap. De gemeenten Zwartewaterland en Kampen hebben het planproces uitgebreid naar hun gehele buitengebied (oostelijk Zwartewaterland en Kampen Zuid).

In de bestemmingsplannen zoeken de gemeenten een balans tussen versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten en nieuwe agrarische ontwikkelingen. Landbouw en landschap hebben zich altijd samen ontwikkeld en dat is ook de koers voor de toekomst.

Bureau PAU heeft tijdens het totstandkomingsproces de afstemming verzorgd tussen het beleid van de drie gemeenten, de Nota van Uitgangspunten opgesteld, onderzoeken begeleid en de koers met bestuurders en diverse externe organisaties besproken. Het organiseren van fundamentele discussies over intensieve veehouderij, waterveiligheid en effecten op natuurgebieden maakten hier ook deel van uit. Tenslotte bewaakte de projectleider de planning, budgetten en onderzoek verplichtingen.