Client: Gemeente Smallingerland

Oudega is een pittoresk Fries dorp aan het water. De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân hebben in april 2012 gezamenlijk een gebiedsvisie opgesteld, waarin de gehele regio een economische impuls krijgt als “Oostelijke poort naar de Friese Meren”.

Bureau PAU heeft een strategie opgesteld om de visie van idee naar werkelijkheid te krijgen. De ontwikkelingsstrategie schetst geen eindresultaat, maar beschrijft de route waarlangs realisatie kan plaatsvinden. Stap voor stap kan ‘Oudega aan het water’ realiteit worden, waarbij haalbare eerste stappen het vertrouwen kunnen geven c.q. de basis kunnen leggen voor reële vervolgstappen.

Bureau PAU heeft de visie geanalyseerd, mogelijkheden met betrokken stakeholders besproken, de kosten en dekking in beeld gebracht. Daarnaast heeft Bureau PAU een bijdrage geleverd aan de eindrapportage voor het INTERREG IVC project Sigma for Water, waarin `Oudega` ervaringen uitwisselende met andere Europese regio´s.