Client: Gemeente De Marne

Het INTERREG IVB project North Sea Fish investeert in de innovatiecapaciteit van visserijhavens en van hun regionale economieën. Dit is nodig omdat de visserij onder druk staat. Door grote visvloten, enorme visvangsten en beperkte naleving van Europese regels, wordt tegenwoordig 88% van de Mediterrane visstand en 39% in de Atlantische Oceaan overbevist. Dat dit anders moet, wordt niet betwist.

De North Sea Fish partners deden gezamenlijk onderzoek en voerden pilots uit waarvan de lessen in de gehele Noordzeeregio toegepast kunnen worden. Enerzijds zijn er efficiënte, effectieve en duurzame logistieke oplossingen nodig voor de vissers en havens die ook in toekomst rendabel willen blijven vissen. Zo heeft NSF bijvoorbeeld een berekeningsmethode opgesteld voor investeringen in de visserijhavens waarin duurzame visserij, technische optimalisatie en optimale havenlogistiek een rol spelen. Anderzijds vormen de overgang naar duurzame visserij en combinaties van visserij met bijvoorbeeld toerisme nieuwe kansen. NSF werkt aan de betrouwbaarheid over de herkomst van vis, stimuleert nieuwe netwerken en crossovers zoals een `Visbelevingscentrum`.

Voor gemeente De Marne, Lead Beneficiary voor 6 partners, voerde Bureau PAU het complete  internationaal projectmanagement uit. Dit houdt in dat we de inhoudelijke voortgang bewaakten, het financiële management en de project communicatie verzorgen en bijdragen leverden aan internationale bijeenkomsten van NSF en andere relevante netwerken.

http://www.northseafish.eu