Client: Provincie Drenthe

Het INTEREG IV B Noordzee project iAge heeft bijgedragen aan het optimaliseren van leef- en werkomstandigheden van de verouderende bevolking van krimpregio’s middels het inzetten van innovatieve ICT toepassingen.

Tien regio’s binnen zes landen rond de Noordzee werkten samen aan de beste oplossingen voor betere dienstverlening en economische ontwikkeling in regio’s met vergrijzing en bevolkingskrimp. De activiteiten richtten zich op het voorkomen van sociale uitsluiting en het bevorderen van werkgelegenheid, de ´kwaliteit van leven´ en actieve maatschappelijke deelname.

Bureau PAU voerde het projectmanagement uit voor de Provincie Drenthe, trekker (lead partner) van dit project. Bureau PAU gaf inhoudelijke invulling aan de gezamenlijk gestelde doelen, verzorgde interne en externe communicatie, rapporteerde aan het programma secretariaat en ondersteunde de lead partner tijdens bijeenkomsten, discussies en conferenties.

http://www.iageproject.eu/