Client: Central Europe Interreg Program

In het Central Europe Interreg programma werken overheden, kennis instellingen en particuliere bedrijven uit Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen, Slowakije, Slovenië en Oekraïne samen.

Bureau PAU heeft een thematische studie uitgevoerd naar demografische verandering en kennisontwikkeling in het programma voor centraal Europe.

Bureau PAU analyseerde 16 projecten met 180 partners, 75 pilots en bijna 30 netwerken en gaf inzicht in de uitwisseling van opgedane kennis en overdracht voor de toekomst. Eén van de conclusies is dat de transnationale samenwerking wezenlijk bijdraagt aan het op de agenda zetten van krimp bij nationale en regionale autoriteiten. Daarnaast schept het de voorwaarden voor experimenten en draagt het bij aan creatieve oplossingen en nieuwe strategieën.

Veel projecten werken middels een `triple’ of ‘quadruple helix` benadering waarin overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en soms ook burgerorganisaties samenwerken die implementatie in de praktijk kunnen borgen. De onderzoeksconclusies bieden ook handvatten voor toekomstige projecten met betrekking tot de Europa 2020 doelstellingen.

Download hier het rapport: 2014-thematic_study_demographic_change