Client: Gem. Dongeradeel, De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard

Eind 2018 is de Spiker, een instelling voor intramurale zorg in Ternaard, definitief gesloten. Naast het bieden van zorg had het gebouw ook een ontmoetingsfunctie. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat mensen langer gezond thuis blijven wonen. Vanuit deze ontwikkelingen was er in het dorp behoefte aan een nieuwe vorm van samen wonen, samen leven en samen zorgen voor senioren uit Ternaard en omgeving. De vraag was hoe hierin te voorzien na de sluiting van Spiker.

In opdracht van en samen met de KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de toenmalige gemeente Dongeradeel (nu gemeente NoardEast-Fryslân) is een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd naar een woon-welzijn-zorg landschap voor ouderen uit Ternaard en omgeving. Bureau PAU heeft deze verkenning samen met Specht architecten en Estheticon (gebiedseconomie) uitgevoerd. Het plan bestaat uit een hofje met een aantal levensloopbestendige dan wel zorgvoorbereide woningen en een ontmoetingsruimte. Daarna kan het plan verder worden uitgebreid met meer woningen en eventueel een multifunctionele accommodatie. Eind 2018 is de verkenning gepresenteerd aan de inwoners van het dorp en met veel enthousiasme ontvangen.

Daarnaast heeft Bureau PAU samen met de partners een wonen- welzijn- zorg visie opgesteld voor de verdere ontwikkeling. In 2020 heeft Kwadrantgroep het gebouw verkocht, waarbij het realiseren van deze visie als voorwaarde voor de verkoop is meegegeven.

Looptijd juni 2018 – 2019

Zie ook www.despiker.frl