Client: St. Domies Toen

In het waddendorp Pieterburen ligt Domies Toen. Vroeger de tuin (toen) van de dominee (domie), nu een botanische tuin. Naast de tuin van Domies Toen is een theeschenkerij gevestigd.

In opdracht van Stichting Domies Toen hebben wij de mogelijkheden van commerciële exploitatie van deze theeschenkerij geïnventariseerd, omdat het lastiger werd de theeschenkerij met alleen vrijwilligers te exploiteren. In onze aanpak hebben we eerst de potenties van Domies Toen in kaart gebracht (bezoekersaantallen, doelgroepen, samenwerkingskansen en trends om op in te spelen) en vervolgens hebben we aan de hand hiervan – en in overleg met het Stichtingsbestuur, oriënterende gesprekken gevoerd met ondernemers in de regio. Wij hebben het Stichtingsbestuur hierover geadviseerd. Vervolgens heeft het bestuur zelf gesprekken gevoerd en hieruit kwam een geschikte kandidaat naar voren. De theeschenkerij wordt sinds april 2018 commercieel geëxploiteerd, passend bij het karakter van de botanische tuin en Pieterburen.

Periode: oktober 2017 t/m februari 2018

https://domiestoen.nl