Client: BOCE gemeenten

In 2018 hebben de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) ingestemd met de regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe. Hierin zijn vier thema’s opgenomen waarop wordt samengewerkt, namelijk Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Recreatie & Toerisme en de Omgevingswet. Samen met BügelHajema hebben wij de samenwerking op de eerste drie thema’s geëvalueerd en aangegeven op welke thema’s de samenwerking kan worden voortgezet.

In het kader van de invoering van de omgevingswet met ingang van 1 januari 2021 hebben wij, samen met de betrokken ambtenaren en bestuurders, verkend of een gezamenlijke omgevingsvisie in BOCE verband een meerwaarde kan hebben.

De evaluatie van de samenwerking en de eventuele meerwaarde van een gezamenlijke omgevingsvisie wordt in maart 2019 gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden. Bureau Pau ondersteunde bij de voorbereidingen en de bijeenkomst zelf.

Looptijd januari 2019 – maart 2019