Client: Centrummanagement en gemeente Coevorden

Sinds 1999 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de binnenstad van Coevorden. Eind 2017 is de toekomstvisie voor de binnenstad vastgesteld. Op basis hiervan hebben de gemeente Coevorden en het Centrummanagement Coevorden eind 2018 aan De Zwarte Hond en Bureau PAU de opdracht gegeven voor het opstellen van een ruimtelijke visie voor de herinrichting van Markt, Haven en Citadelpunt in de stad. Deze visie moet inzicht geven in de ruimtelijke en fysieke maatregelen die nodig zijn om van dit gebied een uitnodigende plek te maken voor zowel inwoners als bezoekers. Hierin staan de thema’s historie, water en gezelligheid centraal.

De betrokkenheid van en afstemming met de vele stakeholders binnen en rondom het projectgebied was één van de uitdagingen in deze opdracht. Hierbij stonden wij, als onafhankelijk intermediair, nadrukkelijk tussen de partijen.  Wij zorgden ervoor dat iedereen die dit moest of wilde op verschillende momenten actief bij het proces betrokken werd. Hiervoor hebben verschillende interactieve sessies georganiseerd, zoals een inloopbijeenkomst, meerdere werksessies en een meerdaags werkatelier in de winkelstraat. De visie ‘Kasteelpark Coevorden’ is in juli 2019 unaniem door de gemeenteraad van Coevorden vastgesteld. In 2022 wordt gestart met de realisatie van het kasteelpark. Klik hier voor meer het eindrapport Kasteelpark Coevorden.

Looptijd november 2018- augustus 2019