Client: Ministerie van BZK, namens Omgevingsagenda Noord

Beeld: Inspiratieteam Toekomst Veenweide (2020, november)

Rijk en regio Noord Nederland werken gezamenlijk aan de Omgevingsagenda Noord. Dat is de samenwerkingsagenda van Rijk en Regio voor de fysieke leefomgeving. Middels zogenoemde ‘werkplaatsen’ maken zij afspraken om integrale opgaven verder te brengen en de samenwerking daarop te verbeteren.

Voor de veengebieden met focusgebied Friese Veenweide zijn LAOS en Bureau PAU gevraagd de werkplaats te begeleiden en een aansprekend product te maken dat een vervolg geeft aan de contour omgevingsagenda Noord. Doel van deze werkplaats lag op het verdiepen en agenderen van de totale gebiedsopgave (de veengebieden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe), het leren van de aanpak van het Fries Veenweideprogramma voor andere gebiedsprocessen en het creëren van eigenaarschap en betrekken van relevante stakeholders. De scope van deze verkenning lag daarbij op 2050 met nadruk op voorstellen voor duurzame oplossingen voor het watersysteem en met ‘één overheid’ als handelingskader.

Het resultaat vindt u hier

Looptijd 2021-2022