Client: Regio Groningen Assen (RGA) en het Rijk

Momenteel is er een tekort aan woningen. Hiertoe heeft de gemeente Groningen in 2019 afspraken gemaakt met het Rijk in de Woondeal. De uitwerking van deze Woondeal vindt plaats op de schaal van de Regio Groningen-Assen omdat de effecten van het tekort aan woningen, en het ontwikkelen van nieuwbouw doorwerkt in de gehele regio.
Bureau PAU begeleidt het proces om tot een verstedelijkingsstrategie, een programmering en een verstedelijkingsakkoord te komen.