Client: Gemeente Emmen

“Vaart in de veenkoloniën!”; herstel en mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling vaarverbinding Erica – Ter Apel.

Bureau Pau heeft voor gemeente Emmen een studie verricht naar de haalbaarheid van herstel van de vaarverbinding Erica-Ter Apel en heeft de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling rondom de vaarverbinding in beeld gebracht. In het rapport is een voorkeurstracé voorgesteld en zijn de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling inzichtelijk gemaakt aan de hand van rekensommen over woningbouw of mogelijkheden voor bedrijvigheid aan het water. De aanwezige toeristische attracties en toekomstige recreatieve mogelijkheden zijn in het rapport beschreven in beeld gebracht op een grote toeristische, topografische kaart met op de achterkant een uitgebreide beschrijving van alle bezienswaardigheden langs het tracé. Deze kaart en folder zijn ook los te verkrijgen.

Het rapport is tot stand gekomen door deskresearch en gesprekken met betrokken partijen zoals gemeenten en provincie, waterschappen en ondernemers in de toerismebranche.

In samenwerking met: Invraplus en West8