Het hart van het Oldambt is door de realisatie van Blauwestad een bekend stukje Nederland geworden. Het van oorsprong agrarische productielandschap is verrijkt met 800 ha. water, 350 ha. bos en natuur en 200 ha. woongebied. Blauwestad moest via omgevingsverandering een nieuwe impuls geven aan de leefbaarheid van het gebied. Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar: een nieuwe omgeving, nieuwe bewoners, nieuwe recreanten, nieuwe werkgelegenheid, vernieuwing van de bestaande omgeving.  Daarmee is binnen en buiten de regio al veel veranderd. Blauwestad heeft meer dan ooit draagvlak in het gebied en zal zich de komende decennia alleen maar verder kunnen ontwikkelen.

Blauwestad is het resultaat van jarenlange inspanningen. Blauwestad is een van de eerste voorbeelden van gebiedsontwikkeling in Nederland waarbij tegelijk is gewerkt aan de visie (doelstellingen, ontwerp, doelgroepen) en uitvoeringsmogelijkheden (financieel, technisch, draagvlak).

Bureau PAU is sinds het begin jaren ’90 en tot op heden op veel verschillende manieren bij Blauwestad betrokken. De volgende  rollen hebben wij vervuld:

  • projectmanager en onderhandelaar;
  • onderzoeker naar mogelijkheden voor nieuwe functies en activiteiten;
  • begeleiding bij welstand;
  • opstellen van meerdere gebiedsvisies;
  • ontwikkelaar van werkwijzen ter stimulering van toerisme en ruimtelijke kwaliteit;
  • begeleider van planologische procedures onder andere het natuurgebied Reiderwolde, de vaarverbindingen Reiderdiep en Blauwediep, de jachthaven aan de Noordrand, de woongebieden het Park en het Wold en verschillende infrastructurele werken;
  • begeleider van praktische zaken als naamgeving nieuwe woongebieden en water.