Client: Gemeente Arnhem

Procesbegeleiding en stedenbouwkundig advies bij het opstellen van een gebiedsvisie voor Arnhem-Zuid.