Client: Regio Twente

Het rapport over de ecologische en hydrologische effecten van het plan Kanalenvisie Twente / Grafschaft Bentheim is opgesteld door de bureaus PAU, Royal Haskoning, NWP-Oldenburg, De Zwarte Hond en InVra plus. De unieke samenwerking tussen deze bureaus met elk hun specialiteit heeft geleid tot een integrale en samenhangende rapportage over de vraag: wat gebeurt er hydrologisch en ecologisch als het plan om een vaarverbinding te heractiveren tussen Duitsland en Nederland wordt uitgevoerd? In het rapport zijn tevens ruimtelijke schetsen opgenomen voor zover het nodig was om ecologie en hydrologie van het planconcept te kunnen aangeven. De Begeleidingscommissie heeft vastgesteld dat de opdracht door de bureaus prima is uitgevoerd.

Over het plan van de Kanalenvisie Twente / Grafschaft Bentheim zijn inmiddels 2 rapporten verschenen. Het eerste rapport (verschenen in februari 2005) betrof de economische effectenrapportage, waarin is geconstateerd dat het project een potentieel toeristisch bestedingseffect in het euregionale gebied kan opleveren van € 13 miljoen per jaar. Het tweede rapport, dat hiermee verschijnt, beschrijft de ecologische en hydrologische effecten van het plan. Naast de effectenbeschrijving wordt in het rapport ook het maatregelenpakket aangegeven en worden de kostenposten daarvan opnieuw tegen het licht gehouden.

Download hier het rapport: Kanalenvisie-twente-grafschaft-bentheim.pdf