Client: St. Zilte Zones / WING

Stichting Zilte Zones beheert een proeflocatie voor mariene aquacultuur in Polder Wassenaar op Texel. De stichting heeft WING (Wageningen) en Bureau PAU opdracht gegeven voor het verzorgen van subsidieaanvragen bij Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel en bij het Waddenfonds. Doel hiervan is financiering te vinden voor een doorstart van de proeflocatie Polder Wassenaar. Hier zijn al experimenten gedaan met de kweek van kokkels en zeewier. Het is de bedoeling de experimenten uit te breiden naar meer soorten en te komen tot haalbare businesscases. In Polder Wassenaar wordt bovendien mariene aquacultuur gecombineerd met natuurontwikkeling.

Zie ook: www.polderwassenaar.nl en www.wing.nl

De aanvraag bij het Waddenfonds is inmiddels gehonoreerd: Waddenfonds.nl/2021/03/30/ruim-e-25-miljoen-voor-aquacultuur-en-historisch-erfgoed/

Juni-oktober 2020