La4Sale maakt een integrale ruimtelijke visie voor dorp en landschap op lokaal en regionaal niveau in een interactief proces. Bureau PAU en Estheticon stellen een bijbehorend  uitvoeringsprogramma met begroting op.

Client: Gem. Midden-Groningen

De dorpen Steendam en Tjuchem liggen midden in het aardbevingsgebied en krijgen de komende jaren te maken met versterking van woningen. Dit biedt de mogelijkheid de dorpen, de huizen en de gemeenschap letterlijk te versterken, op de kaart te zetten en een fijne woon- en leefomgeving te maken die weer jaren vooruit kan.

La4Sale maakt een integrale ruimtelijke visie voor dorp en landschap op lokaal en regionaal niveau in een interactief proces. Bureau PAU en Estheticon stellen een bijbehorend  uitvoeringsprogramma met begroting op. In de aanpak met de dorpsbewoners trekken we samen op omdat de verbinding tussen visie en uitvoeringsmogelijkheden essentieel is.

Looptijd 2020-2021