Client: Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden heeft BugelHajema i.s.m. Bureau PAU opdracht gegeven voor het begeleiden en maken van een Omgevingsvisie. Met dit traject wil de gemeente aan de slag met en voorbereid zijn op de Omgevingswet en de visie samen met inwoners, ondernemers en partners vormgeven, met als doel een door de samenleving gedragen Omgevingsvisie.

De eerste stap daarin is gericht op het verkrijgen van zicht op bestaand beleid, trends, ontwikkelingen en opgaven, en ambities voor de komende jaren. Dit is vastgelegd in een Hoofdlijnendocument waarin ook de concrete projecten en stappen zijn benoemd om de Omgevingswet succesvol te kunnen implementeren. Hierin zijn de kaders geschetst die richting geven en houvast bieden voor de gesprekken die in het vervolgtraject worden gevoerd met inwoners, partners en andere betrokkenen. Het Hoofdlijnendocument is tevens de eerste (strategische) koersbepaling van de raad voor het vervolg van de Omgevingsvisie.

Zie BugelHajema enĀ Coevorden hoofdlijnendoc omgevingsvisie

 

Looptijd: 2019 – april 2020