Client: Waterschap Noorderzijlvest

Voor het garanderen van de toekomstige waterveiligheid, moet de Waddenzeedijk langs het Lauwersmeergebied versterkt worden.

Het Waterschap Noorderzijlvest en de partners in het Lauwersmeergebied grijpen deze waterveiligheidsopgave aan om andere opgaven met betrekking tot ecologie en regionale economie integraal aan te pakken. Zij willen de randen van het Wad verzachten en verbeteren en zoet-zout overgangen creƫren om zodoende de natuurlijke dynamiek, natuurwaarden en biodiversiteit te verbeteren.

Bureau PAU is penvoerder voor een subsidie aanvraag bij het Waddenfonds. De aanvraag is inmiddels gehonoreerd:
https://waddenfonds.nl/2020/03/27/waddenfonds-draagt-83-miljoen-bij-aan-vitale-kustzone-lauwersmeer/

Looptijd: april tot oktober 2018