Client: BOCE gemeenten

De samenwerkende gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) hebben ons gevraagd te helpen met het maken van een visie op de bereikbaarheid van Zuidoost Drenthe. Met de visie schetsen de samenwerkende gemeenten het wenkende perspectief van een bereikbare regio. Daarbij geven zij aan welke strategieën en maatregelen nodig zijn om de interne en externe bereikbaarheid van de regio op het juiste niveau te krijgen. Daarmee wordt duidelijk waar de regionale wensen en prioriteiten liggen en is er een eensgezinde boodschap naar alle partijen die daadwerkelijke realisatie mogelijk moeten maken.

Deze opdracht voerden wij samen met BügelHajema en Ben Boersma uit.

Looptijd 2018 – 2021