Client: Provincie Groningen

Oostelijke ringweg en Reitdiepplein Groningen

De Oostelijke Ringweg Groningen is overgedragen van het Rijk naar de provincie Groningen en waardeert daarbij de weg op tot een (stads)stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. De provincie is trekker en werkt samen met de gemeente Groningen aan de planvorming en de voorbereiding op de uitvoering.De provincie en gemeente Groningen werken ook samen aan een optimale aansluiting van de westelijke en de noordelijke ringweg (2e fase van Reitdiepplein). Hierdoor wordt de wijk Reitdiep ontlast en zal er een vlottere doorstroming van verkeer op de Ringweg zijn.

Bureau PAU ondersteunde de provincie bij de coördinatie van bestemmingsplanprocedures en vergunningen. Concreet hield dit in dat wij planningen opstelden en bewaakten. Tevens beoordeelden wij de inhoud van onderzoeken en bestemmingsplannen.

Daarnaast beoordeelden we of er externe (juridische) kennis nodig was en zonodig organiseerden wij dit (kennismakelaar).