Client: Gemeente Groningen

Projectdirecteur Aardbevingen stad Groningen

Jan Kleine is in 2014 aangesteld als projectdirecteur Aardbevingen voor de stad Groningen, om een uitvoeringsorganisatie op te zetten en in te richten die in staat is centrale regie te voeren over het aardbevingsdossier. Hij was verantwoordelijk voor het aanpakken van prioriteiten op de korte termijn (o.m. lobby richting Rijk; eenduidige afstemming met Veiligheidsregio e.d.), voor het formuleren van een lange termijn strategie en het uitzetten van actielijnen.

Jan Kleine zette zijn regionale kennis en ervaring in voor het verbinden van alle betrokken gemeenten (regio en Stad) en de provincie Groningen, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Om het Kwartiermakersteam te voeden en op korte termijn voortgang te boeken, zette Bureau PAU een adequate overleg- en organisatiestructuur met de regionale overheden op.