Client: Provincie Groningen

Bureau PAU is in 2014 op eigen initiatief gestart met internationale partners zoeken voor experimenten en kennisuitwisseling die bijdragen aan een veerkrachtige kust met het oog op klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.

Naar aanleiding daarvan heeft de provincie Groningen Bureau PAU gevraagd een bijeenkomst te organiseren voor Duits-Nederlandse samenwerking in de aanpak van de slibproblematiek in de Eems-Dollard en de kansen die slib kan bieden voor kustverdediging, landbouw en natuurontwikkeling. Bureau PAU heeft de startbijenkomst zowel inhoudelijk als organisatorisch voorbereid en de bijeenkomst geleid.