Client: Provincie Groningen

Inventariserend onderzoek naar de (economische) effecten van Blauwestad met aandacht voor landschap, wonen, werken, recreatie, voorzieningen en naamsbekendheid.

In samenwerking met Rob Heilijgers van Brodie Development.