Client: Bond Nederlandse Architecten (BNA)

Nederland zal steeds meer te maken krijgen met demografische krimp. Aan de ‘randen’ van ons land is er al sprake van: een afnemend aantal inwoners en hier en daar zelfs een afnemend aantal huishoudens. Krimp is niet nieuw en op zichzelf ook geen probleem. Het gaat om de effecten (negatief én positief) die een afnemende en vergrijzende bevolking heeft op de kwaliteit van het bestaan en van de omgeving. En dan maakt het nogal wat uit of we spreken over traditionele ‘goudkusten’ en gebieden onder hoge economische druk, of over meer ‘perifere gebieden’ met minder economische perspectieven.

Download hier het rapport: Ontwerplab-krimp-dongeradeel.pdf