Client: Provincie Groningen

Bureau PAU ondersteunt de provincie Groningen bij procedure management in Lauwersoog en in de Eemsdelta. Voor de uitvoering van het Programma Lauwersoog verzorgt Bureau PAU samen met de provincie Groningen het “subsidieloket” voor aanvragen van de Gemeente de Marne. Daarnaast ondersteunen wij bij het opzetten van provinciale projecten en het programma als geheel. In de Eemsdelta ondersteunt Bureau PAU de gemeenten en de provincie bij het vertalen van de structuurvisie en MER in bestemmingsplannen.

Looptijd 2015- 2018