Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Sinds begin 2015 wordt in het aardbevingsgebied in Groningen gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid en economie te verbeteren. Het Rijk, provincie en gemeenten hebben een Nationaal Coördinator Groningen (in de persoon van Hans Alders) aangesteld die ervoor gaat zorgen dat deze operatie goed en snel verloopt.

Jan Kleine is als kwartiermaker betrokken geweest bij het oprichten van NCG. Daarna was hij projectmanager voor de versterkingsopgave in de gemeente Ten Boer en momenteel is hij teamhoofd van het team versterking. Marieke Harkink heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een instrumentarium voor de verduurzaming van woningen.

Looptijd 2015-2018