Client: Gemeente Delfzijl

Voor de Gemeente Delfzijl ontwikkelde Bureau PAU, samen met bewoners en stakeholders, de Woonvisie 2018-2022. Met deze woonvisie wil de gemeente Delfzijl richting geven aan de versterkingsopgave als gevolg van aardbevingen én wil de gemeente inspelen op veranderende woonwensen die ontstaan door ontgroening en vergrijzing.

Parallel aan de Woonvisie is een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord gemaakt, aangezien daar de versterkingsopgave als eerste speelt. Bureau PAU en Bügel Hajema hebben beide visies in samenwerking met elkaar gemaakt. De visie kunt u hier vinden.

Nu de visies zijn afgerond, treden Bureau PAU en BügelHajema in de uitvoering op als regisseur en verzorgen zowel de coördinatie als de prioriteitstelling.

Looptijd 2017-2018