I.s.m. NWP Planungsgesellschaft uit Oldenburg heeft Bureau PAU in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een workshop voorbereid en begeleid over buurtaal- en tweetalig onderwijs. Meer Duitse oriëntatie in het Nederlandse onderwijs en vice versa, meer Nederlandse oriëntatie in het Duitse onderwijs , kan leerlingen helpen bij het vinden van werk in de regio. Kortom, de arbeidsmarktregio en de sociaal-economische regio worden vergroot met tweetalig- en buurtaalonderwijs.

Doel van de workshop is de haalbaarheid inschatten van een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen in de Eems Dollard Regio gericht op het stimuleren en faciliteren van buurtaal- en tweetalig onderwijs.  De conclusie is dat een digitaal platform een goed hulpmiddel is om (grensoverschrijdende) samenwerking in buurtaal en tweetalig onderwijs te faciliteren en de aanbevelingen betreffen de wijze waarop dit platform op te zetten.