In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft Bureau PAU de penvoering gedaan voor een subsidieaanvraag binnen de EFRO call proeftuinen voor BuildinG: het innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief (levensloopbestendig en energiezuinig) bouwen.

BuildinG  wordt een plek waar marktpartijen, onderzoekers en studenten samen komen om concepten te testen, te valideren en te certificeren, om zo innovaties gericht op aardbevingsbestendig en toekomstbestendig bouwen te initiëren. Op de langere termijn draagt BuildinG bij aan een nieuw cluster van bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen dat zal zorgen voor hoogwaardige bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Directe partners in BuildinG zijn Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland, TNO en Economic Board Groningen.